Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

1 Účel informací o manipulaci s údaji:

Společnost Steel Sump Guard SRL jako správce údajů souhlasí s obsahem tohoto právního oznámení. Snažíme se, abychom zajistili, že veškerá správa dat týkajících se našeho podnikání bude v souladu s požadavky tohoto právního oznámení a platného vnitrostátního práva a právních aktů EU. 

Politika ochrany soukromí správy dat společnosti Steel Sump Guard SRL je průběžně k dispozici na adrese https://www.krytpodmotor.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju

Společnost Steel Sump Guard SRL si vyhrazuje právo tyto informace kdykoli změnit. Samozřejmě, budeme včas informovat naše publikum o všech změnách. Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto oznámení, napište nám a náš kolega zodpoví vaši otázku.

Společnost Steel Sump Guard SRL se zavazuje chránit soukromí svých informací o svých zákaznících s cílem chránit soukromí našich klientů a partnerů. Steel Sump Guard SRL zpracovává důvěrnost osobních údajů a provádí veškerá bezpečnostní, technická a organizační opatření, která zaručují bezpečnost dat. Steel Sump Guard SRL popisuje níže uvedené postupy správy dat.

2 Data Manager Podrobnosti:

Pokud hledáte naši společnost, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Společnost Steel Sump Guard SRL odstraní všechny emaily, které obdržela, včetně osobních údajů, nejpozději do jednoho roku ode dne zveřejnění. 

Název: Steel Sump Guard SRL 
Sídlo: ulice Sambatesti nr. 33, Ap. 2, Odorheiu Secuiesc, 535600 
Registrační číslo společnosti: J19/710/2019
Název rejstříkového soudu: rejstřík v blízkosti Harghita soudu 
Daňové číslo: RO41651103
Telefonní číslo: +407439124540 
E-mail: info@krytpodmotor.com 

2.1 Ochrana osobních údajů: 


Jméno: Hunor Vass 
Telefon: +40743912540 

3 Zpracovávání osobních údajů: 

3.1 Personální údaje, které mají být poskytnuty během zasedání: 

Během relace nejsou shromažďovány žádné osobní údaje, a to až poté, co uživatel kdykoli přijme Smluvní podmínky na stránce pro platbu nebo zásady ochrany osobních údajů. 

 3.2 Technické specifikace: 

Společnost Steel Sump Guard SRL vybírá a řídí IT nástroje používané při správě osobních údajů při poskytování služby tak, aby zpracovávaná data byla:

1. přístupný oprávněné osobě (dostupnost);
2. důvěryhodnost a autentizace (důvěryhodnost správy dat);
3. jeho integritu lze ověřit (integrita dat);
4. neoprávněný přístup (důvěrnost dat). 

Společnost Steel Sump Guard SRL chrání údaje vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu, změnám, přenosům, zveřejněním, vymazáním nebo zničením a proti náhodnému zničení. 

Společnost Steel Sump Guard SRL poskytuje technická a organizační opatření na ochranu zabezpečení správy dat, která poskytuje úroveň ochrany, která splňuje rizika spojená s řízením dat. 

Společnost Steel Sump Guard SRL zachovává důvěrnost v průběhu správy dat: 
chrání informace tak, aby k nim mohly přistupovat pouze ti, kteří jsou na ni oprávněni; 
integrity: 
chrání přesnost a úplnost informací a metody zpracování; 
Dostupnost: 
Ujistěte se, že když to oprávněný uživatel potřebuje, máte skutečně přístup k potřebným informacím a k dispozici máte k dispozici nástroje. 

3.3 Cookies: 

3.3.1 Funkce cookies : 

Shromažďuje informace o návštěvnících a jejich vybavení; zaznamenává vlastní nastavení pro návštěvníky, které lze použít (např. při používání online transakcí, takže je nemusíte znovu psát, aby se zajistila kvalita uživatelských zkušeností. 

Pro službu na míru poskytne uživatelský počítač malý datový paket nazývaný soubor cookie a může být přečten později. Pokud webový prohlížeč vrátí dříve uložený soubor cookie, může provozovatel souboru cookie propojit aktuální návštěvu uživatele s posledním, ale pouze s vlastním obsahem. 

3.3.2 Soubory cookie v relaci: 

Tyto soubory cookie jsou navrženy tak, aby umožnily návštěvníkům procházet naše stránky zcela a hladce, používat funkce a dostupné služby. Doba trvání tohoto typu souboru cookie vyprší po ukončení relace (procházení) nebo ukončením prohlížeče. Tento typ souborů cookie se automaticky vymaže z počítače nebo jiného zařízení používaného pro prohlížení. 

3.3.3 Soubory cookie třetích stran (Analytics): 

Google Analytics používáme jako soubor cookie třetí strany na vašem webu. Pomocí služby Google Analytics pro statistické účely shromažďujeme informace o tom, jak naše stránky: www.krytpodmotor.comvyužívají návštěvníci. Tato data se používají ke zlepšení vývoje webu a zkušenosti uživatelů. Tyto soubory cookie zůstanou v prohlížeči až do vypršení platnosti nebo na jiných zařízeních používaných pro prohlížení, dokud se nerozhodnete je zrušit. 

3.4 Online data objednávky:

Právní forma 
Právní název 
Identifikační číslo pro DPH 
Jméno a příjmení 
E-mailová adresa 
Fakturační adresa 
Adresa doručení 
Telefonní číslo

Všechna pole jsou povinná pro správné fakturační a přepravní informace. 

3.5 Údaje týkající se správy online a zamýšleného použití:

Každý návštěvník našeho webu www.krytpodmotor.com nás může kontaktovat prostřednictvím našeho Kontaktního formuláře. Za tím účelem požadujeme od uživatele následující osobní údaje:

1. Jméno 
2. Telefonní číslo 
3. E-mailová adresa 

Účelem osobních údajů shromážděných v tomto formuláři je, aby vám odpovídali na váš dotaz. Všechna shromážděná data budou uložena po dobu jednoho roku nebo budou vymazána na žádost návštěvníka.

4 Retenční doba ošetřených dat: 

Délka procesu zpracování dat je povinná pro úspěšné dokončení objednávkového procesu. U nepovinných údajů bude správa dat trvat, dokud nebudou dotyčná data zadána od okamžiku, kdy budou data vymazána. Údaje o zákaznících budou uloženy po dobu jednoho roku plus dva roky, nebo budou smazány na žádost zákazníka. 

5 Účel, metoda a právní základ pro správu dat 

OSOBNÍ DATUM

ÚČEL SLEDOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

E-mailová adresa

Díky tomu budete informováni o stavu vaší objednávky. Budete také přijímat informace prostřednictvím naší e-mailové adresy ze stavu doručení zásilky Vaší objednávky.

Telefonní číslo

Potvrzení nákupních objednávek (v případě potřeby) Na poskytnutém telefonním čísle můžete a bude kontaktován operátorem dodávky balíků pro účely dodání.

Jméno a příjmení

Používáme vaše jméno, abychom vás mohli v e-mailu kontaktovat a zdvořile vás kontaktovat.

Název a adresa fakturace, ID DPH, seznam zakoupených produktů a služeb

Pokud nám od nás něco koupíte, požádáme o vaše jméno a adresu fakturace. Tyto údaje musí být zachovány všemi prostředky na základě oddílu C. zákona o účetnictví 2634/2015 jiným způsobem nejméně pět let.

Dodání názvu a adresy

To je to, co jsme poskytli pro kurýrní služby. Objednané produkty vám tak budou zaslány třetí stranou.

Vaše IP adresa a ID prohlížeče

Abyste získali přístup k nezávislým stránkám a dalším webovým analytickým datům, administrátor webu použije software Google Analytics. Zde získáváme statistiky pro návštěvníky. Tyto údaje nejsou spojeny s vašimi osobními údaji.

Stránky sociálních médií

Pro vaše pohodlí můžeme zajistit, že s námi můžete komunikovat na webových stránkách sociálních médií (např. Facebook) namísto obvyklých komunikačních režimů (například e-mailu), nebo si můžete přátele a sdílet naše produkty.

Zpětná vazba produktu

Můžete přidat vlastní komentář / připomínku k našim produktům. Můžete si pomoci při výběru našich produktů.

 

5.1 Všeobecné zásady správy dat: 

Správa dat aktivity společnosti Steel Sump Guard SRL je založena na dobrovolném souhlasu nebo zákonném povolení. V případě správy údajů založeného na dobrovolných příspěvcích mohou subjekty údajů kdykoli při zpracování údajů odvolat svůj souhlas. V některých případech je řízení, ukládání a přenos určitého souboru údajů povinné ze zákona, které je konkrétně oznámeno našim zákazníkům. 

Společnost Steel Sump Guard SRL by chtěla být informována poskytovateli informací, že pokud neposkytnou své osobní údaje, je dodavatel údajů povinen získat souhlas dotyčné osoby. Zásady správy dat jsou v souladu se stávajícími právními předpisy ochrana dat, zejména: zákon CXII. Informace o sebehodnocení a svobodě informací; 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao zrušení nařízení (ES) č. 95/46 / (Obecné nařízení o ochraně údajů, GDPR); Zákon V z roku 2013 - občanský zákoník; Oddíl C. Zákon o účetnictví 2634/2015; 656/2002 a 125/2017. Zákon o prevenci a kontrole praní špinavých peněz a financování terorismu;2013 CCXXXVII. Zákon o úvěrových institucích a finančních podnicích. 

6 Fyzická místa ukládání: 

Vaše osobní údaje (tj údaje, které mohou být s vámi spojeny) lze zpracovat následujícím způsobem: 
Na jedné straně technické údaje o vašem počítači, prohlížeči, webové adrese, navštívených stránkách a na druhou stranu můžete také poskytnout své jméno, kontaktní údaje nebo jiné informace, pokud máte v úmyslu nás osobně kontaktovat pomocí této stránky. 
Technicky zaznamenávané údaje během provozu systému: údaje o počítači dotčené osoby, které jsou generovány během relace a které systém zaznamená jako automatický výsledek technických procesů. 

Data, která jsou automaticky zaznamenána, budou automaticky zaznamenána při zadávání nebo ukončení bez konkrétního prohlášení nebo jednání dotčené osoby. Tato data nemohou být propojena s jinými osobními uživateli kromě případů, které jsou právně závazné. K datům můžeme přistupovat pouze. 

7 Přenos dat, sběr dat, zachránění dat: 

PayPal : Sídlo: 2211 North First Street San Jose, Kalifornie, Spojené státy. Můžete si přečíst zásady ochrany osobních údajů služby PayPal zde: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full 

Braintree od společnosti PayPal : Sídlo: Chicago, 222 W Merchandise Mart Plaza, Suite 800, Chicago, IL 60654 Braintree si můžete přečíst pomocí PayPal Privacy Policy zde:https://www.braintreepayments.com/en-ro/legal/braintree-privacy -policy 

Stripe, Inc. 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA Spojené státy, Zde si můžete přečíst Zásady ochrany osobních údajů společnosti: https://stripe.com/en-ro/privacy

Google : Ústředí: 1600 Amphitheatre Parkway v Mountain View, Kalifornie , Spojené státy, Zde si můžete přečíst Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

Evropská komise VIES Databáze : Sídlo: budova Charlemagne, Rue de la Loi 170, 1040, Brusel, Belgie Zde si můžete přečíst Pravidla ochrany osobních údajů Evropské komise:https://ec.europa.eu/info/legal-notice_en#personal -DATA-Protection

Facebook : Sídlo: Menlo Park, Kalifornie, Spojené státy. Zde můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/update 

8 Dotčené práva a vymáhání: 

Můžete požádat o uchování vašich osobních údajů a může vyžadovat opravu vašich osobních údajů nebo s výjimkou povinných údajů, zrušení, zrušení, diskreční pravomoc a práva na protest, jak je uvedeno v záznamu, a výše uvedené kontaktní údaje správce údajů. 

8.1 Právo na informace: 

Společnost Steel Sump Guard SRL přijme vhodná opatření, aby zajistila, že veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů podle článků 13 a 14 GDPR a článků 15 až 22. a článku 34 stručným, průhledným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem jasným a jednoznačným způsobem. 

8.2 Právo na přístup: 

Dotčená osoba má právo na to, aby byl správcem údajů informován o zpracování svých osobních údajů, a pokud probíhá takové zpracování, má přístup k osobním údajům a těmto informacím: 

1. účel správy dat; 
2. kategorie příslušných osobních údajů; 
3. kategorie příjemců nebo příjemců, se kterými nebo které osobní údaje budou sděleny nebo zveřejněny, včetně adresátů z třetích zemí nebo mezinárodních organizací; 
4. předpokládané trvání uložení osobních údajů; 
5. omezení opravy, vymazání nebo zpracování údajů a právo na protest; 
6. právo podat stížnost adresovanou orgánu dozoru; 
7. zdroje dat; 
8. skutečnost automatizovaného rozhodování, včetně profilování, jakož i použitou logiku a srozumitelné informace o významu tohoto řízení údajů a pravděpodobných důsledcích pro subjekt údajů.

Řídící orgán poskytne informace nejpozději do jednoho měsíce od předložení pevné a písemné žádosti. 

8.3 Právo na opravu: 

Dotčená osoba může požádat o opravu nepřesných osobních údajů, s nimiž se zabývá společnost Steel Sump Guard SRL, a neúplnost neúplných údajů. 

8.4 Právo na zrušení: 

Pokud je splněn některý z následujících důvodů, společnost Steel Sump Guard SRL může na její žádost smazat bez zbytečného odkladu osobní údaje: 

1. Osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány; 
2. Vymazání údajů nelze zahájit, pokud je požadováno řízení údajů: vykonávat právo na svobodu názoru a právo na přístup; 
3. Splnění povinnosti podle práva EU nebo členského státu vztahující se na správce údajů 
4. při zpracování osobních údajů nebo při plnění úkolů vykonávaných při výkonu veřejné moci vykonávané ve veřejném zájmu nebo u správce údajů; 
5. Nebo pro předložení, ověření nebo ochranu právních nároků. 

8.5 Právo omezit správu dat: 

Na žádost dotyčné osoby společnost Steel Sump Guard SRL omezuje zpracování dat, pokud je splněna jedna z následujících podmínek: 

1. subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů; v tomto případě se toto omezení vztahuje na dobu, která umožňuje ověřit přesnost osobních údajů; 
2. Zacházení s údaji je nezákonné a subjekt údajů nesouhlasí se smazáním údajů a místo toho žádá o omezení jejich používání; 
3. správce údajů nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování údajů, ale subjekt údajů je od nich požaduje, aby předložili, prosadili nebo chránili právní nároky; 
4. dotyčná osoba vznesla námitky proti zpracování údajů; v projednávaném případě se toto omezení vztahuje na dobu trvání určení, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad oprávněnými důvody dotčené strany. Je-li zpracování údajů omezeno, lze s osobními údaji jednat pouze se souhlasem dotyčné osoby nebo s ochranou práv fyzické nebo právnické osoby nebo veřejného zájmu EU nebo členského státu. 

8.6 Právo na záznam: 

Subjekt údajů má právo obdržet osobní údaje, které převedl správci údajů v roztříštěném, široce používaném strojově čitelném formátu a byl schopen tyto údaje předat jinému správci údajů podle svého výběru. 

8.7 Právo na protest: 

Dotčená osoba má právo kdykoli vznést námitky proti zpracování údajů nezbytných pro výkon úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejného orgánu vykonávaného správcem údajů pro účely jeho osobní situace nebo pro zacházení s oprávněnými zájmy správce údajů nebo třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. V případě protestu nesmí správce údajů zpracovávat osobní údaje, pokud není odůvodněn přesvědčivými důvody legality, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby nebo které se týkají předkládání, výkonu nebo obrany právních nároky. 

8.8 Automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování: 

Subjekt údajů má právo vyloučit oblast působnosti rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném řízení údajů, včetně profilování, které by se na něj vztahovalo nebo které by na něj mělo významný vliv. 

8.9 Právo na odstoupení od smlouvy: 

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat svůj souhlas. 

8.10 Právo na spravedlnost: 

V případě porušení svých práv se subjekt údajů může obrátit na soudní dvůr. 

8.11 Proces ochrany osobních údajů Procesní stížnost může být adresována národním orgánům pro ochranu údajů: 

Pro snadnější přístup vyberte prosím vaše národní orgány pro ochranu údajů zde: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 

8.12 Nezletilí

Zpracování osobních údajů dítěte je zákonné, pokud je dítě starší 16 let. Pokud je dítě mladší než 16 let, takové zpracování je v souladu s právními předpisy pouze tehdy, pokud je držitelem dítěte uděleno nebo povoleno jeho souhlas. 

Členské státy mohou stanovit pro tyto účely nižší věk za předpokladu, že tento nižší věk není kratší než 13 let.

Řidič vynaloží přiměřené úsilí, aby v těchto případech ověřil, že držitel rodičovské zodpovědnosti dítěte uděluje nebo schválí souhlas s dostupnou technologií.

9 Ostatní ustanovení: 

Správa dat, která není uvedena v těchto informacích, se poskytuje, pokud jsou data zahrnuta. Našim klientům informujeme, že poskytování informací, šíření, předávání dokumentů na základě pravomoci soudu, prokurátora, vyšetřujícího orgánu, orgánu pro přestupky, správního orgánu, Národního úřadu pro ochranu údajů na údaje kontrolované společností Steel Sump Guard SRL příslušným orgánům. Pokud orgán uvedl přesný účel a rozsah požadavku na údaje, udělíme přístup k osobním údajům pouze v míře, která je nezbytná k dosažení účelu žádosti.

DOVOZ ZDARMA